Tag หรือ คำที่ใช้ขยายความประเภทของบทความ

การเพิ่ม Tag แบบที่ 1

  1. คลิกเมนู Post > Tags

2. ใส่ชื่อแท็กด้วยคีย์เวิร์ดเป้าหมาย ( Focus Keyword ) หรือคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้อง ( Related Keyword ) แล้วกดปุ่ม Enter

การเพิ่ม Tag แบบที่ 2

  1. คลิกเมนู Post > Add New

2. ขยายแท็บ Tags แล้วกรอกคีย์เวิร์ดเป้าหมาย หรือ คีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้อง แล้วกด Enter

Shopping Cart
Scroll to Top